youtube

XXVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 14.00.

Międzychód, dnia 19.01.2022 r.

BR.0002.1.2022

 

Zawiadomienie o sesji

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.2020 poz.920 ze zm.),

 

zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 (budynek „B” II piętro),  z możliwością udziału w obradach w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Uwagi do porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Powiatu.

4.   Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok,
 2. ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2022 rok,
 3. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2022 rok,
 4. zmieniająca Uchwałę Nr II/11/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia
  06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu,
 5. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20206,
 6. zmieniająca Uchwałę nr XIII/73/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 r.

7.   Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu w 2021 r.

8.   Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące Rady.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Skiba

 

W przypadku zamiaru udziału w obradach osób z zewnątrz, warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie w Biurze Rady - telefoniczne (95 748 8742), bądź mailowo (adres: rada@powiat-miedzychodzki.pl) celem zabezpieczenia warunków do udziału w obradach.

Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, proszę o rozważenie konieczności udziału w obradach.

Rekomenduje się, aby ewentualne głosy mieszkańców powiatu kierować na powyższy adres mailowy Biura Rady.

Obrady Rady można również śledzić na żywo online poprzez stronę www:  https://powiatmiedzychodzki.tv-polska.eu/ lub bezpośrednio na kanale YouTube powiatu pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC2DmjkR0iMAV43jwLicNdpg

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • eBOI
 • RADA
 • pomoc prawna
 • kolejkowanie

 • Geoportal powiatu
 • Mapa powiatu
 • Kraina 100 jezior
 • Telewizja Wielkopolska
 • Galerie zdjęć
 • PTI